Profil společnosti

Skupina Karlovarských minerálních vod je největším výrobcem minerálních a pramenitých vod ve střední Evropě. Vedle tradiční minerální vody Mattoni vyrábí pramenitou vodu Aquila a minerální vody Magnesia, Poděbradka, Dobrá voda a Hanácká Kyselka. Společnost má ve svém portfoliu i distribuční značky ovocných džusů Granini, sirupů Yo a limonád Schweppes.

Společnost byla založena karlovarským rodákem Heinrichem Mattonim v roce 1873. Současnou podobu získaly Karlovarské minerální vody a.s. v 90. letech díky výrazným investicím nových majitelů, italské rodiny Pasquale. KMV v současné době vyváží své produkty do 20 zemí světa a vlastní zahraniční značky minerálních vod v Rakousku a Maďarsku. V Bulharsku patří KMV k předním výrobcům a exkluzivním distributorů nealkoholických nápojů firmy PepsiCo.

Skupina Karlovarské minerální vody zaměstnává celkově na 1300 lidí. Tým špičkových pracovníků společně s jasnou vizí se velmi významně podílí na úspěchu společnosti.

Karlovarské minerální vody věnují nejvyšší úsilí budování světoznámých značek s výrazným image, které budou přispívat ke zvyšování kvality a kultury pití v Evropě. Profesionální přístup společnosti i jejích zaměstnanců k otázce kvality produktů byl mnohokrát uznán řadou ocenění a také například tím, že se Mattoni stala v roce 2009 oficiální vodou předsednictví ČR v Radě EU a v roce 2015 oficiální vodou Českého pavilónu na světové výstavě Expo v Miláně.

Profesionální přístup KMV i jejích zaměstnanců k otázce kvality produktů byl ohodnocen celou řadou ocenění. Společnost se významně podílí na kulturním, sportovním a společenském životě. Podporuje také projekty spojené s ochranou přírody a otázkou ekologie.

20 zemí světa

Naše filosofie a poslání

Jsme dlouhodobě úspěšná a respektovaná rodinná firma, která staví na skvělých značkách. Posláním naší společnosti je zvyšovat kvalitu a kulturu pití a učinit naše výrobky proslulými značkami, které mají mezinárodní hodnotu.
Přinášíme našim spotřebitelům přírodní minerální vodu a zdravé nealkoholické nápoje a zodpovědným způsobem podporujeme zdravý životní styl.
Prostřednictvím talentovaných lidí budujeme silnou organizaci. Působíme v různorodých zemích a kulturách a zároveň věnujeme pozornost i péči lokálním tradicím a zvyklostem.
Stavíme na naší podnikatelské filozofii, máme rádi výzvy, nespokojíme se se současným status quo a určujeme pravidla hry.
Flexibilita a obchodní schopnosti naší organizace nám pomáhají se úspěšně přizpůsobovat rychlým změnám prostředí a prostřednictvím naší kreativity a inovací reagujeme na neustále se vyvíjející potřeby a očekávání zákazníků a spotřebitelů
Vždy chceme být nejlepší ve všem co děláme. Naší odměnou je zisk.

Historie

„V kolébce hor leží líbezné údolí, jež obdivují četní hosté z ciziny. Žasnou nad jeho klidem, jeho lesy a životadárným zřídlem. Ten pramen uzdravuje nemocné a ve skleničce krásně perlí.“

Theodor Waldbach, 1890

1522

V historických pramenech se objevuje vůbec první písemná zmínka o tzv. Bukové kyselce. Lidé ale pravděpodobně znali a využívali minerální pramen už o mnoho století dříve.

1693

Do Karlových Varů přijíždí z Itálie jistý Ottavio Mattoni, obchodník s citróny. Usazuje se ve městě, později se zde i ožení a založí svůj vlastní obchod.

1793

Buková kyselka je shledána odborníky vhodnou pro export a první kameninové lahve se vyvážejí do zahraničí. V přilehlé obci Kyselka začíná skromný lázeňský provoz.

1873

Je založena společnost Mattoni. Mattoniho Kysibelka se stala jednou z nejznámějších minerálních vod světa. Její úspěch inspiroval Mattoniho ke koupi celé Kyselky od hraběte Černína a k vybudování lázní.

1900

Láme se nové století. Kyselka je napojena na evropskou železniční síť, která do lázní sváží množství hostů z domova i ze zahraničí. Na světové výstavě v Paříži kyselka získává ocenění Grand Prix.

1994

Dochází k privatizaci podniku. Novým majitelem se stává italská podnikatelská rodina Pasquale a podnik se vrací k česko-italské tradici. Rodina výrazně modernizuje stáčecí závod.

2004

Italské kořeny a důraz na celkový prožitek stojí za novou skleněnou lahví Mattoni, kterou vytvořilo italské studio Pinninfarina (mimo jiné designér vozů Ferrari).

2013

Značka Mattoni slaví 140 let od doby, kdy Heinrich Mattoni odkoupil oblast Kyselky i s populárním Ottovým pramenem – a tím slaví i 140 let od svého vzniku.

Videoarchiv

Karlovy Vary

Na světě je málo míst podobných karlovarskému regionu. Míst, která se pyšní bohatou historickou tradicí, žijí bouřlivou přítomností a před sebou mají slibnou budoucnost. Po cestách lázeňské oblasti kráčeli významní panovníci českých zemí, slavní státníci, herci, hudebníci i tisíce dalších návštěvníků. Všechny přivedlo jediné – touha posílit vlastní zdraví, vychutnat si neopakovatelnou atmosféru lázeňského města i okolní krásné přírody.

Legenda o královském uzdravení

Karlovarsko patří mezi oblasti bohaté na minerální prameny různých teplot, chutí i léčebných účinků. Podle legendy byl jedním z prvních pacientů sám římský císař a český král Karel IV., kterému Karlovy Vary vděčí za své jméno.

Archeologické nálezy však dokládají, že blahodárnou moc zdejších pramenů znali místní obyvatelé již dlouho před tím. Císařova chvála však odstartovala novou etapu. O prameny se začali zajímat lékaři a jejich výzkumy potvrdily prospěšnost pitných i koupelových kúr. Karlovy Vary a lázně Kyselka se staly místy, která začala získávat světovou proslulost.

Do seznamu hostů se v Karlových Varech zapsali například car Petr Veliký, Johan Sebastian Bach, Giacomo Casanova nebo Antonín Dvořák.

Lázně míří do světa

Věhlas místních minerálních pramenů však dal vzniknout i novému druhu obchodu. Voda byla zprvu v kameninových a posléze skleněných nádobách zájemcům zasílána. Mezi těmi, kteří rozvoji tohoto odvětví zasvětili život, nad jiné vyniklo jméno místního rodáka Heinricha Mattoniho. Továrna v Kyselce prosperovala a jeho jméno se stalo brzy stejným symbolem regionu.Tři prameny, tři zdroje zdraví

Už více než 100 let se Mattoniho kyselka rozváží do celého světa, aby svým vyznavačům, byť jen na malou chvíli, dala okusit neopakovatelnou chuť a atmosféru světově proslulých lázní. Minerální voda Mattoni však není jediným produktem, který dnes nese pečeť jména slavného rodáka.V Kyselce se dnes stáčí i přírodní pramenitá voda Aquila, která se díky nízkému obsahu sodíku výborně hodí ke každodennímu pročištění těla.

Trojici značek z Karlovarska doplňuje Magnesia, minerální voda unikátního složení v celoevropském měřítku, která se stáčí v Mnichově, nedaleko Karlových Varů. Magnesia je bohatá na blahodárný přírodní hořčík, zároveň má nízké množství sodíku. Působí osvěžujícím účinkem na celý organismus.